דבר מלכות חידושים וביאורים בהלכות מלכים

דבר מלכות חידושים וביאורים בהלכות מלכים

Regular price
$31.99
Sale price
$31.99
Unit price
per 
Shipping calculated at checkout.

דבר מלכות חידושים וביאורים בהלכות מלכים

 פרקים יא-יב

הספר מכיל בתוכו אוצר בלום למעלה מ700 עמודים שבו מלוקט מתוך כל תורתו (המוגהת) של הרבי מליובאוויטש, בהם יש חידושים וביאורים בהלכות מלכים ומלחמותיהם פרקים יא-יב - "הלכות מלך המשיח" להרמב"ם.

ספר זה מהווה מעין מאסף לכל המחנות ונותן יכולת למצוא בפונדק אחד ובסדר מסודר, הן החידושים והביאורים, הן הדיוקים וההערות והן המקורות וגם הרמזים, ועד לביאור הענינים על פי פנימיות הענינים שבשני פרקים אלו ברמב"ם - המפוזרים לרוב בתורתו של הרבי.

הספר יוצא לאור על פי הדגשתו המיוחדת של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש ללמוד "הלכות מלך המשיח" ברמב"ם, ובפרט על ידי "מעשה רב" - שהורה להדפיס וחילק בידיו הק' לכל אחד ואחד הקונטרס "דבר מלכות - חידושים וביאורים בהל' מלכים פרקים יא-יב", שבו נלקטו ארבע משיחותיו הק' בביאורים ההלכות הנ"ל, על מנת לעודד את הלימוד בזה