Skip to product information
1 of 1

אותיות התורה שמביאות גאולה

אותיות התורה שמביאות גאולה

Regular price $16.00 USD
Regular price Sale price $16.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

הספר מלווה את האחים מענדי ומושקי, שמוכרים לקוראים הצעירים מהספר הקודם "צבא הילדים גאולה מביאים". בספר החדש מלווים האחים החביבים את הקוראים בינות האירועים והשיחות שהתחילו את המבצע הענק של אות בספר התורה לילדי ישראל. במלל קצר וחרוזי עם ציורים מושכי עין מתוודעים צעירי הצאן לחשיבות המבצע ופרסומו בקרב חבריהם.

הספר הופק ברמה גבוהה במיוחד ונכתב על-ידי איש החינוך והשליח הרב מנחם מענדל אקסלרוד, עם ציורים מושקעים על גבי כפולה שלמה של הציירת ר' דויד. הספר הופק ברמה גבוהה במיוחד לרגל מלאות ארבעים שנים מאז ייסד הרבי מלך המשיח שליט"א את תנועת הנוער צבאות ה' ולאחר מספר חודשים את היוזמה לכתיבת ספר התורה המיוחד והפצת סגולת רכישת האותיות עבורו.

View full details