Skip to product information
1 of 1

אל תחטאו בילד 2 כרכים

אל תחטאו בילד 2 כרכים

Regular price $58.00 USD
Regular price Sale price $58.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
חובה בכל בית עם ילדים בגיל ההתבגרות !!
בעשורים האחרונים חלו שינויים מפליגים באורחות החיים ובמוסכמות החברתיות של כלל הציבור. שינויים אלה, אשר לא היו חיוביים מנקודת מבט תורנית, העמידו את אנשי החינוך התורני בפני אתגרים מיוחדים מאוד. כי כדי לשמר את החינוך התורני הישן בתוך מציאות חדשה נאלצו המחנכים לפלס נתיבי- חינוך מקוריים ולחדש פתרונות יצירתיים.

ההתמודדות עם אתרי התקופה הניבה ניסיון רב ועשיר מאוד. ניסיון זה נותן מענה הולם לכל סוגי הנסיונות החדשים ולכל האתגרים העכשווים.

הספרים "אל תחטאו בילד" מציג תפיסה חינוכית אחידה ועקבית מעין מודל חינוכי ברור. מודל זה מאפשר להורים ולמחנכים לנצל היטב גם את הידע שכבר קיים בידם, וגם את המתחדש להם מכאן ואילך. 
View full details