Skip to product information
1 of 1

ביחד חלק א – הרב אבנר קוואס

ביחד חלק א – הרב אבנר קוואס

Regular price $34.00 USD
Regular price Sale price $34.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

מהו מד האהבה?
ובכלל, מהי אהבה?
איך מתחתנים בכל יום מחדש?
ומיהם שלושת השותפים באדם?

חשוב לדעת!

אם יש אהבה יש הכל, אם אין אהבה אין כלום!

מי שרואה חסרונות בבן זוגו, אין זה משום
שפתאום נעשה חכם או פיקח, אלא משום שחסר
לו באהבה!

ביחד – ספר הדרכה לזוגיות נכונה שחיבר הרב אבנר קוואס, מתוך ניסיון עשיר
ורב בשנים בתחום המשפחה והזוגיות.

ביחד – בדורנו המיוחד ישנם צריכים חברתיים שכמעט ואינם בנמצא – שלווה,
הרמוניה, אחדות, אהבה, ובעיקר – זוגיות מוצלחת.

ביחד – העובדה שבכל שנה מתגרשים כ-10,000 זוגות ומתפרקים בתים,
מערערת ומחלישה את כולנו, וצריך לעשות משהו עם זה.

ביחד – סוד חוסנו של עם ישראל בכלל והגרעין המשפחתי בפרט הוא האחדות!
והאחדות מתחילה במעגלים הקטנים – בעל, אישה, משפחה, ומתפתחת לגלים נרחבים
של חברה בריאה וחזקה.

ביחד – הספר שמראה לנו את הדרך לתרגל וללמוד נושאים חשובים שעומדים בכל רגע
על סדר היום.

ביחד – נוגע בכל הנקודות, הרעיונות והמושגים מחיי הנישואין, סוד האהבה, תכונות
האיש והאישה, חלוקת התפקידים, והנושא הכאוב – הגירושין.

ניכנס ביחד לתוך הבית ונלמד את הכללים הבסיסיים לחיזוק הקשר המשפחתי שלא
ינתק לעולם! כי אין זוג לא מוצלח, יש זוג לא מודרך!

276 עמודים סוחפים ומרתקים, מעניינים ומרחיבים אופקים רבים, כריכה רכה.

מומלץ מאוד!

View full details