Skip to product information
1 of 1

בעיניה של אשה

בעיניה של אשה

Regular price $17.00 USD
Regular price Sale price $17.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

מבט חסידי לתורת חיים, מאת השליחה מרת נחמה גרייזמן ע"ה.

הספר מחולק לפי מעגל השנה ופרשיות השבוע, ומעניק זווית ייחודית ומעניינת על כל אחד מהם. תוכן הדברים מלוקט משיחותיו ומאגרותיו של הרבי.

הספר יצא במקורו באנגלית תחת השם Through the Eyes of a Woman ותורגם לעברית ע"י הגב' עליגל קפלון.

View full details