Skip to product information
1 of 3

בעקבות המקדש הנודד

בעקבות המקדש הנודד

Regular price $14.00 USD
Regular price Sale price $14.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

ספר לילדים המסביר את קונטרס 'בית רבינו שבבל' בעלילת קומיקס משעשעת.

האיורים המרהיבים שהוכנו ע"י צייר מקצועי, חוברים לעלילה מרתקת ולהדפסה משובחת, אשר נותנים יחד מימד חדש למושג 'באופן המתקבל'.

חשיבותו של הספר, הוא בהסברת מעלת 770 בית משיח, על פי שיחת הרבי מלך המשיח בה מצויים ביטויים וענינים מיוחדים אודות העובדה שנשיא הדור הוא מלך המשיח ותהליך הגאולה.

View full details