Skip to product information
1 of 1

בתבונה בונה ביתה - ב

בתבונה בונה ביתה - ב

Regular price $21.00 USD
Regular price Sale price $21.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

כיצד ניתן להפוך את הקשר בין בני הזוג לנביעה מרעננת? לקשר של חוויה מתמדת ומתחדשת? לחוויה תועלתית ומצמיחה? כיצד ניתן להפוך את סוגיית חינוך הילדים מנטל וקושי לאתגר ויופי? כיצד נדע מהו הגבול הדק שבין ויתור לעמידה על העקרונות? בין תגובה הולמת לתגובה אילמת? בין קשר סימביוטי לקשר של תמיכה ועידוד?

ספר זה יעניין, מי שמתלבט בשאלות אלו ואחרות בינו לבין עצמו או לתועלת סביבתו. יש בו פרקי הגות ומחשבה, ויש בו "מתכונים" ו"עצות" לחיזוק הקשרים בין איש לאשתו, וכן לחיזוק האתגר המשותף של בניית בית חסידי לתפארת.

הספר עוסק בסוגיות שונות, שמקורן בהתלבטויות של האישה בינה לבין עצמה, בינה לבין אישה או של שניהם יחד עם הוויות העולם.

בספר מוצג הרעיון "בתבונה בונה ביתה" בפרספקטיבה החסידית, תוך עיון במקורות שונים: תנ"ך, הלכה, אגדה, חסידות ועד לספרות בת ימינו, מבוסס על תורתו והוראותיו של הרבי.

כתיבה ועריכה - ברכה טברדוביץ.

View full details