Skip to product information
1 of 1

האיר פני המזרח

האיר פני המזרח

Regular price $22.00 USD
Regular price Sale price $22.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

מסכת הקשרים בין הרבי ל'בבא סאלי' ובנו הבבא מאיר וגדולי רבני המזרח בליווי תולדות חייהם.

הספר "האיר פני המזרח" יוצא לאור לרגל מלאות 40 שנה לפטירת ה'בבא סאלי'. בו נחשפת לראשונה מסכת הקשרים המופלאה שנוצרה בין גדולי עולם אלו.

הקורא צועד בנתיבים מרתקים ומופלאים, מתולדות חייהם של ה'בבא סאלי' וה'בבא מאיר', ומתוודע לפעולותיהם בקודש במרוקו ובארץ ישראל, למופתים ולסיפורים שמאחורי הקלעים, מסכת הקשרים שהסתעפו, המאבקים ומבצעי הקודש שניהל יחד ביד רמה על מנת להשיב לב אבות על בנים, כאשר הצדיקים הקדושים ה'בבא סאלי' וה'בבא מאיר', היו חלק בלתי נפרד מהמהפכה להחדרת אור היהדות והחסידות בקרב מאות אלפי בני עדות המזרח.

הספר כולל 600 עמודי כרומו משובחים עם מאות מסמכים ותמונות, נכתב על ידי הרב שבתי ויינטראוב יו"ר מכון באהלי צדיקים.

View full details