Skip to product information
1 of 1

הגאולה א - צבאות השם

הגאולה א - צבאות השם

Regular price $17.00 USD
Regular price Sale price $17.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

הגאולה' ספר מהפכני בנושא הגאולה, בהוצאת תנועת הנוער צבאות השם בארץ הקודש.

המעלה הגדולה של הספר, היא אשר לראשונה מובאים היסודות העיקריים בתורת הגאולה מראשית המקורות ועד לשיחות הרבי מלך המשיח במשנה סודרה ומקיפה שלב אחרי שלב, בשפה קלה ומעובדת, בשילוב משלים וסיפורים, על מנת שיתאים לקורא המתחיל וגם למתקדם.

הספר הודפס ברמת הפקה גבוהה ומהודרת, הדפסה צבעונית, בליווי ציורים מרהיבים ובעימוד מאיר עיניים.

תכני הספר יועילו מאוד גם למוסרי שיעורים בבתי חב"ד. הן ללימוד משותף ברמת מתחילים והן כעזר להכנת שיעור מקיף, מסודר ומרתק בנושאי הגאולה.

הספר "הגאולה" מציג שלל סוגיות גאולה ומשיח בשפה עשירה ובהגשה מרהיבה, מעובד ומתאים לילדים ובני נוער, ומכניס אותם לחיות באווירה של גאולה

View full details