Skip to product information
1 of 1

הפרשה מספרת לי - במדבר

הפרשה מספרת לי - במדבר

Regular price $48.00 USD
Regular price Sale price $48.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

כרך רביעי בסדרה "הפרשה מספרת לי" על חומש במדבר לפי סדר הפרשות. בכרך זה נספר בין היתר : איך בני ישראל הלכו במדבר כשהכל מסביבם רק חול, שמש וחיות טורפות. מה הגן עליהם במדבר, היכן חנו השבטים ואיזה דגל היה לכל שבט? מה מברכים הכהנים בתפילת שמונה-עשרה? למה חיכו הנשיאים עם התרומה למשכן? ולמה מחכים התלמידים של רבי אפרים יום יום בכיליון עיניים. נספר גם  על חטא המרגלים , על קורח ועדתו , על בלק ובלעם הרשעים  ועוד הרבה סיפורים מרגשים הכתובים בצורה קלה וברורה ומלווים בציורים מרהיבים. הספר כולל 129 עמודים , כרוך בכריכה קשה , וכל דף מצופה בציפוי איכותי – המבטיח לספר הגנה מיטבית ותוחלת חיים ארוכה. מתאים לילדים מגילאי 3 ומעלה.

View full details