Skip to product information
1 of 2

הפרשה מספרת לי - סט 5 כרכים - למינציה

הפרשה מספרת לי - סט 5 כרכים - למינציה

Regular price $230.00 USD
Regular price Sale price $230.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.


בסעיתא דשמיא מוגש לכם ספרים מיוחדים על סדר פרשיות השבוע. הנושאים ערוכים בשפה קלה ונעימה בליווי ציורים צבעונים ותוך שימת דגש שלא לצייר את הדמויות הקדושות שבתורה. כמו כן הדפים מצופים בלמינציה המאריכים את "חיי הספר". על ידי העיון בספר תחלחל בע"ה אהבת תורה ויראת שמיים בלב תינוקות של בית רבן והיה זה שכרם.
View full details