Skip to product information
1 of 1

הפרשה קוראת לך - 2 כרכים

הפרשה קוראת לך - 2 כרכים

Regular price $40.00 USD
Regular price Sale price $40.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

שיעורים מזווית נשית על פרשת השבוע.

ספר ייחודי מסוגו, המציג שיעורים בנויים המיועדים לנשים. השיעורים נכתבו מנקודת מבט נשית, תוך שימת דגש על נושאים מרכזיים בחייה של אישה, כמו זוגיות, משפחה, חינוך, יופי ועוד. לכל פרשה שיעור המתמקד בערך שונה מחיי האישה.

השיעורים נכתבו ברוח החסידות, ועל פי משנתו של הרבי, המעמידה על נס את מעלותיה וסגולותיה המיוחד של האישה.

השיעורים מתבססים על מגוון מקורות, המרכזיים שבהם מובאים כציטוט, ובנוסף יש קישורים והוספות על דעת המערכת.

View full details