Skip to product information
1 of 1

הפתעה מעולם אחר

הפתעה מעולם אחר

Regular price $15.00 USD
Regular price Sale price $15.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

אפרים ניצב בשערי בית המקדש, מייחל לפגוש את חבריו מהעבר. התרגשות גדולה אוחזת בו כאשר הם נבטים לנגד עיניו: ריקוד של שמחה פורץ בספונטניות. יחד הם באים בשערי המקדש והפתעה גדולה נכונה להם: אישיות רמת דרג בה יפגשו והפתעה תגרור הפתעה...

הר הזיתים אז יבקע והנה - עולם התחיה קם והיה.

תוך כדי קריאה בספר, יחשף הקורא הצעיר - סביר להניח שאף הוריו מלוויו - למושגים פחות מוכרים מעידן הגאולה, שיא השיאים שלה.

מאת: המלמד רפאל. איורים: חנה מן ההר.

View full details