Skip to product information
1 of 1

הרבניות - דבורה לאה ומנוחה רחל

הרבניות - דבורה לאה ומנוחה רחל

Regular price $17.00 USD
Regular price Sale price $17.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

סדרת הספרים המוקדשת לתולדותיהן של רבניות חב"ד.

בואו להכיר את ילדי משפחת חב"די התוססת וחוויותיהם בארץ ובעולם, ולשמוע עוד ועוד סיפורים מעניינים ומרגשים על רבניות חב"ד. כל ספר יכניס אתכם לאווירה המיוחדת של הימים ההם ויתן לכם מוסר השכל לחיינו כיום.

הספר מוקדש לחייהן של הרבניות:

הרבנית דבורה לאה - בת כ"ק אדמו"ר הזקן והרבנית מנוחה רחל - בת כ"ק אדמו"ר האמצעי.

View full details