Skip to product information
1 of 1

הרבניצ חי' מושקא - קומיקס

הרבניצ חי' מושקא - קומיקס

Regular price $17.00 USD
Regular price Sale price $17.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

ספר קומיקס על הרבנית הצדקנית מרת חיה מושקא ע"ה, אשתו של הרבי.

קורות חייה הסוערים של הרבנית הצדקנית נפרסים ומומחשים בחן ילדותי מרתק, ובוצעו בידי הציירת מושקי בריל.

ילדותה בצל סבה ואביה - הרש"ב והריי"צ, חיי מסירות נפש מגיל צעיר, המאסר והגאולה של הרבי הריי"צ, החתונה הגדולה של הרבי והרבנית, הבריחה הדרמטית מצרפני הנאצים, וצרור סיפורים מחיי הרבנית בשנות מגוריה בקראון-הייטס - כל אלו מוגשים בצורה מרתקת ומיוחדת.

בספר הקומיקס המיוחד נחשפות הקוראות לדמות מופת של אישה גדולה שמסרה את נפשה בפועל למען חיזוק חומות הדת והיהדות ברוסיה הסובייטית.

הסיפור הידוע המתאר כיצד שלח הרבי הריי"צ את בתו הרבנית חיה-מושקא בהיותה נערה צעירה לספק נרות ומזון לתלמידי ישיבה מחתרתית ברוסטוב, לובש בקומיקס פנים חדשות ומתואר בצורה דרמטית ומלאת מתח.

כך גם סיפורי גבורה יהודית שגילתה הרבנית בכל התקופה הקשה של רדיפות הקומוניסטים והנאצים.

View full details