Skip to product information
1 of 1

ישיבה תחת אש 2 - קומיקס

ישיבה תחת אש 2 - קומיקס

Regular price $19.00 USD
Regular price Sale price $19.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
מלחמת העולם השנייה והשואה האיומה שהתרחשה במהלכה הם האירוע ההיסטורי המשמעותי ביותר בתולדות העם היהודי בדורות האחרונים. בין שלל האירועים הסוערים, שמור מקום ייחודי לפרשת ההימלטות ונס ההצלה של תות"ל ליובאוויטש מפולין הבוערת.

לראשונה, הפרשה ההיסטורית התורנית החשובה מופיעה כשהיא מעובדת לילדים ונוער במהדורת קומיקס איכותית שהיא דרמת מתח עוצרת נשימה ורצופה מסרים אמונים חינוכים.
כרך שני בסדרה בת שלושה כרכים בע"ה.
View full details