Skip to product information
1 of 1

כה עשו חכמינו 5 כרכים

כה עשו חכמינו 5 כרכים

Regular price $90.00 USD
Regular price Sale price $90.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
עשו חכמינו היא סדרה של חמישה כרכי מעשיות וספורי חז"ל מעובדים לילדים, מאת יוכבד סגל ז"ל. הספר הראשון בסדרה יצא בשנת 76 למניינם, והספרים זכו להוצאה מחודשת בשנת 2007 למניינם, עיבוד לקלטות שמע ותרגומים לשפות רבות. הסדרה זכתה להצלחה ופופולריות רבה הן בעבר והן בהווה. לדברי המחברת, הסדרה מיועדת ל"מחנכי ילדים צעירים". האגדות לקוחות בעיקר מן התלמוד ומהספרות המדרשית ביהדות. הסדרה נכתבה במטרה להקנות לילדים ממעשיהם הטובים ועבודה על המידות של חז"ל, וכן להציג לפניהם דברי מוסר, חכמה, רעיונות עמוקים, ויסודות התורה. הסיפורים מחולקים לפרקים, כל פרק בעל נושא שונה (כגון ענווה, שבת, כיבוד אב ואם וכו’) בכל סיפור או מעשיה, מצוין המקור מדברי חז"ל, ובסוף כל פרק מובאות אמרות חז"ל הרלוונטיות לנושא הפרק. סדרת רבת מכר
View full details