Skip to product information
1 of 1

לאן נעלם אדמו"ר הזקן?

לאן נעלם אדמו"ר הזקן?

Regular price $14.00 USD
Regular price Sale price $14.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

הסיפור המפורסם על אדמו"ר הזקן, שעזר ליולדת ביום הכיפורים.

מעשה זה סופר על ידי הרבי מספר פעמים בהזדמנויות שונות, ובראשם במאמר קבלת הנשיאות, בהתוועדות י' שבט תשי"א.

סיפור לגיל הרך, מוגש על ידי נחמי גנזבורג, בליווי איורים מאת נעמה להב, המתאר במתיקות את אהבת ישראל של האדמו"ר הזקן.

View full details