Skip to product information
1 of 1

ל"ט מלאכות של שבת

ל"ט מלאכות של שבת

Regular price $33.00 USD
Regular price Sale price $33.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
ספר זה הינו הראשון בסדרת ספרים בשם "הלמדן הקטן"  

איורים אמנותיים מקסימים, בצבעים מרהיבי עין, משמשים כפירוש מצוייר, שמסייעים ביד הלומדים בהבנת הלכות סבוכות רבות. גישה פשוטה אך מלאת משמעות זו, מעוררת את ההתעניינות ומאפשרת לילדים ולמבוגרים ללמוד יחדיו מאותו ספר עצמו היות ויש בו מסר מתאים לכל רמה, והלימוד בו הוא חוויה חינוכית לבני כל הגילים.

כריכה קשה, 48 עמודים.
פורמט גדול
View full details