Skip to product information
1 of 1

לקוטי דיבורים מעובדים לנוער - חלק ב'

לקוטי דיבורים מעובדים לנוער - חלק ב'

Regular price $15.00 USD
Regular price Sale price $15.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
אוצר בלום של ממש נמצא בתוך סדרת ספרים הנושאת את השם המצטנע ‘ליקוטי דיבורים’. אלו ארבעה כרכים, שבהם מרוכזים דיברות הקודש מהתוועדויותיו של אדמו”ר הריי”צ נ”ע, הרבי הקודם, חמיו של הרבי מליובאוויטש. בשיחותיו חלק הרבי עם החסידים – ועמנו – שפע של זיכרונות, סיפורים ואמרות קודש. יש שם הסברים עמוקים בתורת החסידות, לצד מעשיות יקרות מפז מערש החסידות.
ספרי ‘לקוטי דיבורים לנוער’ מבקשים להגיש לקורא הצעיר את אותן פנינים נדירות בשפה מעובדת וקלה לקריאה, אך מבלי לפגום בטעם המקורי, הספוג ברוח חסידית וממלא את הנפש ביראת שמים טהורה.
אנו מאחלים לכם קריאה מועילה בספר, והתחזקות בדרך החסידות, הליכותיה ואורחותיה, שסללו עבורנו רבותינו נשיאינו.
View full details