Skip to product information
1 of 1

מבט חסידי לחיים ג' - בין חסיד לרבו

מבט חסידי לחיים ג' - בין חסיד לרבו

Regular price $20.00 USD
Regular price Sale price $20.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

החלק השלישי של "מבט חסידי לחיים" ובו התוועדויות של הרב חיים אשכנזי ע"ה.

הספר ספוג בלחלוחית חסידית ותביעה בלתי מתפשרת להתקשרות אמיתית בדרכה של חסידות חב"ד בכל הדורות, עם ההתמסרות והכלים של דורנו, הדור השביעי.

בספר מאמרים בנושא "בין לחסיד לרבו" שבהם מוליך אותנו הרב חיים אשכנזי בשבילי ההתקשרות - כדי שלא רק נדבר עליה, אלא נחיה אותה.

ספר זה מצטרף לקודמיו שעסקו בנושאים "מעגל השנה" ו"בין חסיד לקונו" התקבלו ע"י משפיעים וקהל אנ"ש בכללותו בהתלהבות רבה.

View full details