Skip to product information
1 of 1

מה שסיפר לי הרבי - ג

מה שסיפר לי הרבי - ג

Regular price $16.00 USD
Regular price Sale price $16.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

מה שסיפר לי הרבי הינה סדרה בת חמישה כרכים בהוצאת מלכות הכתר, המכילה סיפורים שסיפר הרבי בהתוועדויותיו, עם הוראות בעבודת ה' שהפיק מהסיפורים.

הסיפורים מסוגננים בעברית קלה, בניקוד מלא ומלווים באיורים. נערך על ידי הרב לוי יצחק

View full details