Skip to product information
1 of 1

מלחמת ששת הימים - קומיקס

מלחמת ששת הימים - קומיקס

Regular price $20.00 USD
Regular price Sale price $20.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

הספר מתאר את כל ההתרחשויות שקדמו למלחמת ששת הימים, ואת מהלך המלחמה - בציורים מדהימים.

הפחד והאימה בארץ ישראל בתקופה שקדמה למלחמה, מומחשים בצורה מקורית ואותנטית, ובציורים המושכים את הקורא העוקב בנשימה עצורה אחר הדרמה, המגיעה לשיאה בעת שהרבי, נביא ונשיא הדור, עומד ומבטיח ברורות שיהיו ניצחונות מוחצים כנגד כל התחזיות השחורות.

הקורא נשאב לתוך העלילה העוקבת אחר החסיד הנמרץ שהצליח בדרך מקורית להעביר את "קלטת הניצחון" לחסידי חב"ד בארץ ישראל, כאשר בין לבין מתואר הווי החיים המיוחד בעת ההכנות למלחמה.

בעוד הקורא הצעיר מתרגש יחד עם חסידי חב"ד וכלל תושבי הארץ המתעודדים מההבטחה הברורה, הוא יתמלא במרץ של "מבצעים" כשיקרא על "מבצע תפילין" שייסד הרבי באותם ימים.

ובטרם תהיה בידו שהות, נשאב הקורא לתוך המלחמה עצמה המומחשת באמנות שאין כדוגמתה, עד לכיבוש המקומות הקדושים והניצחון המוחץ, בדיוק כפי שהבטיח הרבי.

View full details