Skip to product information
1 of 1

ממקדש הגלות למקדש הגאולה

ממקדש הגלות למקדש הגאולה

Regular price $14.00 USD
Regular price Sale price $14.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

שילה נוסע לביקור ב'חצרות קדשינו' והפתעה גדולה ממתינה לו שם: את הדרך חזרה ארצה יעשה בתוך בית מעופף: בית רבנו מתמזג עם בית המקדש שזה עתה יורד משמים! מכאן הם ממשיכים לתחנה הסופית: הר הבית.

מאת המלמד רפאל.

View full details