Skip to product information
1 of 1

מעבר לסגולה על המועדים וחמש מגילות - הרב אליהו עמר (2 כרכים)

מעבר לסגולה על המועדים וחמש מגילות - הרב אליהו עמר (2 כרכים)

Regular price $55.00 USD
Regular price Sale price $55.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
מעבר לסגולה על המועדים ועל חמש מגילות – מתוך הספר המסוגל ‘זרע שמשון’.מאמרים, ביאורים וסיפורים מרתקים על המועדים וחמש המגילות מתוך הספר המסוגל לישועות ‘זרע שמשון’.הלימוד בספר ‘זרע שמשון’ מסוגל לישועות, המחבר כותב בהקדמתו לספר שהוא הולך לבית עולמו ללא בנים, שהרי בנו נפטר בחייו, ומוכרח הוא לבקש את טובת הציבור שילמדו בספר לעילוי נשמתו.“ועינכם תראינה בנים ובני בנים כשתילי זיתים סביב לשולחנכם חכמים ונבונים. ובתים מלאים כל טוב. גם עושר גם כבוד לא יסופו מזרעכם”. (מתוך הקדמת הזרע שמשון)
View full details