Skip to product information
1 of 1

מעיין חי - סט 5 כרכים

מעיין חי - סט 5 כרכים

Regular price $78.00 USD
Regular price Sale price $78.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

מעיין חי הינה סדרה הממגישה מבחר משיחותיו של הרבי ערוכות ומעובדות לילדים ונוער. הסידרה יוצאת לאור על ידי מכון לוי יצחק.

מאז ומתמיד, הורגש צורך חיוני לייצר עבור הנוער אלטרנטיבה ייחודית משלהם, שתאפשר מגע ישיר עם תורתו של הרבי, ללא היחסמות בטקסטים הכתובים בשפה גבוהה ומרובת פנים. כך נולד הרעיון לערוך סדרה מפוארת שתציע בשפתם-הם שיחות מעובדות על פרשת השבוע, חגי ישראל, פרקי-אבות והגדה של פסח.

ההצלחה המרשימה שהניב הפרויקט, נזקפת לא מעט לשילוב הייחודי שנעשה בעריכה. מחד - שפת ילדים קולחת ונהירה, ומאידך - שימור המקור בטהרתו. הנה כי-כן, מצאו את עצמם אלפי ילדים ברחבי תבל, נהנים מהבנת השיחות על בוריין ובו בעת חשים מתחת לאותיות הכתובות את שפת הנשמה של הרבי, זו הנוגעת בנימים החבויים ביותר של הנפש.

פרויקט "מעיין חי" נולד בשנת ה'תשמ"ח, מספר חודשים לאחר פטירתה של הרבנית חיה מושקא שניאורסאהן, אשת הרבי מליובאוויטש. הפרויקט, שהוקדש לזכרה, נושא את שמה - מעיין חיה מושקא.

View full details