Skip to product information
1 of 1

סט הדרך הישרה

סט הדרך הישרה

Regular price $30.00 USD
Regular price Sale price $30.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

לראשונה בהיסטוריה החב”דית, לאחר למעלה משלושה עשורים מאז דבריו של הרבי שליט”א מלך המשיח, כי “הדרך הישרה להבאת הגאולה היא על-ידי לימוד ענייני גאולה ומשיח” סוף-סוף יצא לאור המיזם המבורך שנותן מענה נגיש ומחכים ללימוד תורת הגאולה מידי יום.
המגוון הרחב בתורת הגאולה מחולק לשיעורים, שנלקטו מכל חלקי התורה ובפרט מתורת רבותינו-נשיאינו, מובא בעריכה קלה מלווה בכותרות מעניינות שהלימוד בהם הופך כל יום ליום של גאולה ומתאים ללימוד של כל שכבות הציבור: 
View full details