Skip to product information
1 of 1

סט שמירת ההלכות - 10 כרכים

סט שמירת ההלכות - 10 כרכים

Regular price $208.00 USD
Regular price Sale price $208.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

הסדרה הפופולארית "שמירת ההלכות" כוללת עשרה ספרי הלכה שנערכו על ידי הרב שמעון גדסי, ר"מ בישיבת חב"ד ברמת אביב:

שמירת המועדים, שמירת הטהרה, שמירת הכשרות, שמירת מצוות היום, שמירת השבת, שמירת התפילה, שמירת הכשרות, שמירת המצוות לאישה ולבת, שמירת השמחות והלכה יומית

ההלכות מבוארות בלשון קלה וברורה על פי שולחן ערוך אדמו"ר  הזקן, וכן משולבים בו מנהגי חב"ד.

ספרי ההלכה של הרב גדסי ספריו קנו להם שם בקרב חסידי חב"ד, וההסכמות המעטרות אותם מעידות כי ניתן לחיות על פי פסקי ההלכה בהן.

View full details