Skip to product information
1 of 1

ספר המסורה

ספר המסורה

Regular price $48.00 USD
Regular price Sale price $48.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
ספר המסורה – הפתיחה/מתן תורה/הנביאים/התנאים/האמוראים/הגאונים הראשונים והאחרונים ב’ כרכים. ספר המסורה הנו ספר מיוחד במינו המתאר את כל השתלשלות העניינים מתחילת בריאת העולם ועד עתה. לדוגמה ספר הפתיחה – מדבר על השם המפורש/אין עוד מלבדו/תורת אמת.
View full details