Skip to product information
1 of 1

צבא הילדים גאולה מביאים

צבא הילדים גאולה מביאים

Regular price $16.00 USD
Regular price Sale price $16.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

ספר פעוטות המלווה בציורים יפהפיים ומלאי תוכן, המהווה מעין ספר גיוס והסברה לכל ילד אל "צבאות ה'". ע

בספר מוסברים שיחותיו של הרבי אודות צבא הילדים בלשון פשוטה ובחרוזים, המביאים לתודעת ילדי הגן את המצופה מהם כילדים חסידיים המהווים חלק מהצבא הגדול בעולם תוך כדי התקשרות איתנה אל הרמטכ"ל הגדול מכולם. ע

View full details