Skip to product information
1 of 1

קיצור ילקוט יוסף 2 כרכים גדול

קיצור ילקוט יוסף 2 כרכים גדול

Regular price $48.00 USD
Regular price Sale price $48.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

קיצור שולחן ערוך ילקוט יוסף ב' כרכים.

סדרת הספרים "ילקוט יוסף" החלה כסיכום פסקיו של הרב עובדיה יוסף בחיבורי השו"ת שלו יחווה דעת, יביע אומר ועוד, מאוחר יותר החל הרב יצחק יוסף בפסיקת הלכה עצמאית על פי שיטת אביו וחילק את החיבור ההלכתי לארבעת חלקי השולחן ערוך באופן שחיבורו יוסיף עליו. ברוב חלקי הספר מובאת ההלכה בקצרה למעלה, ולמטה מובאים המקורות לפסיקת ההלכה באריכות.

בתשס"ו יצא לאור החלק הראשון של 'קיצור שולחן ערוך - ילקוט יוסף' החדש, הכולל 800 עמודים ובהם הלכות על השכמת הבוקר, קריאת שמע, תפילה, ברכות, שבת וראש חודש. ובתשס"ז יצא החלק השני של הספר, הכולל 1100 עמודים ובהם הלכות המועדים וכן הלכות משאר חלקי השולחן ערוך - יורה דעה, אבן העזר וחושן משפט. בספרים אלו נוספו ונתרבו הלכות חדשות, במיוחד בחלק יורה דעה. בקיצור שולחן ערוך ילקוט יוסף,  מובאים סיכום פסקי הלכות של כל 30 הכרכים של ילקוט יוסף שיצאו עד עתה. הספר זכה להסכמה מאביו של המחבר, הרב עובדיה יוסף, הכותב עליו "אשר הוא ממשיך את דרכי בהלכה".

קצש"ע ילקוט יוסף, מומלץ לכל מי שרוצה לדעת ההלכה בקלות ובמהירות ללא סיבוכים-הספר כתוב בשפה קלה וברורה ובניסוח המתאים לכל.

 

View full details