Skip to product information
1 of 1

ראשית חכמה ג' כרכים, מנוקד - תורה מציון

ראשית חכמה ג' כרכים, מנוקד - תורה מציון

Regular price $70.00 USD
Regular price Sale price $70.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
ראשית חכמה השלם ג' כרכים מנוקד  עם הוספות.

סט ראשית חכמה מנוקד ומפואר מהדורת ולדמן בתוספת הערות, מראי מקומות, סיכומי הנושאים בצד העמוד ועוד.

ראשית חכמה הוא ספר קבלה ומוסר אשר חובר במאה ה-16 על ידי הרב אליהו די וידאשמתלמידיו של הרב משה קורדובירו - הרמ"ק שהיה מקובל גדול.

הספר "ראשית חכמה" זכה לתפוצה רבה בקרב העם, ובייחוד במזרח אירופה
שמו של הספר הוא על-פי הכתוב: "ראשית חכמה יראת ה'"‏‏.

הספר "ראשית חכמה" מחולק לחמישה "שערים" (חלקים) המביאים את עיקרי המידות עליהן צריך האדם לעבוד, והן: היראה, האהבה לה', התשובה, ההקפדה על קדושה וטהרה והענווה.

בסוף הספר, העתיק המחבר פרקים מתוך ספר "מנורת המאור", חמישה במספר, אשר מצא בכתב-יד.

הספר נדפס בונציה
 בשנת 1578 וזכה לאחר מכן ליותר מ-40 מהדורותכמו כן, יצאו לאור עיבודים וקיצורים שונים שלו ואף תרגום לספרדיתוכל אלה זכו לפופולאריות רבה
.

רבי נחמן מברסלב העיד על עצמו שקרא את הראשית חכמה אין ספור פעמים.

 
במהדורה זו תורגמו כל הקטעים המובאים מהזוהר ומחז"ל לעברית פשוטה.
View full details