Skip to product information
1 of 1

שמירת ההלכה עפ"י קצשו"ע

שמירת ההלכה עפ"י קצשו"ע

Regular price $21.00 USD
Regular price Sale price $21.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

הספר שמירת ההלכה נערך על ידי הרב שמעון גדסי, ר"מ בישיבת חב"ד ברמת אביב.

בספר מופיעים ההלכות לימות החול מבוארות בלשון קלה וברורה על פי קיצור שולחן ערוך אדמו"ר הזקן, וכן משולבים בו מנהגי חב"ד.

ספרי ההלכה של הרב גדסי ספריו קנו להם שם בקרב חסידי חב"ד, וההסכמות המעטרות אותם מעידות כי ניתן לחיות על פי פסקי ההלכה בהן.

View full details