Skip to product information
1 of 1

שמירת השמחות

שמירת השמחות

Regular price $21.00 USD
Regular price Sale price $21.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

הספר שמירת השמחות נערך על ידי הרב שמעון גדסי, ר"מ בישיבת חב"ד ברמת אביב.

בספר מופיעים הלכות ומנהגים של אירועי החיים: ברית מילה, פדיון הבן, תספורת, הכנסה לחיידר, בת מצווה, בר מצווה, שידוכים, נישואין, אבלות, יארצייט, תחיית המתים. 

ההלכות מבוארות בלשון קלה וברורה על פי שולחן ערוך אדמו"ר  הזקן, וכן משולבים בו מנהגי חב"ד.

ספרי ההלכה של הרב גדסי ספריו קנו להם שם בקרב חסידי חב"ד, וההסכמות המעטרות אותם מעידות כי ניתן לחיות על פי פסקי ההלכה בהן.

View full details