Skip to product information
1 of 1

שמירת מצוות היום

שמירת מצוות היום

Regular price $21.00 USD
Regular price Sale price $21.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

הספר שמירת הטהרה נערך על ידי הרב שמעון גדסי, ר"מ בישיבת חב"ד ברמת אביב.

הספר מהווה מדריך למצוות השכיחות בכל יום, מההשכמה עד השינה בלשון קלה ובהירה וברורה על פי שולחן ערוך אדמו"ר הזקן, וכן משולבים בו מנהגי חב"ד.

ספרי ההלכה של הרב גדסי ספריו קנו להם שם בקרב חסידי חב"ד, וההסכמות המעטרות אותם מעידות כי ניתן לחיות על פי פסקי ההלכה בהן.

View full details