Skip to product information
1 of 1

עבודת התפילה בדור השביעי - חלק ב'

עבודת התפילה בדור השביעי - חלק ב'

Regular price $18.00 USD
Regular price Sale price $18.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

מהי ‘עבודת התפילה’ במשנת חסידות חב”ד? כיצד ניתן להתבונן בחסידות בתפילה? מהי ‘התבוננות פרטית’? איך התפילה נהפכת לתענוג? וכיצד התפילה תגרום לשינוי מעשי?


החלק השני של ספר 'עבודת התפילה בדור השביעי’, בהוצאת מערכת 'לחלוחית גאולתית', מכיל 400 עמודי תוכן גדושים בהדרכות מעשיות, מפי כשלושים מטובי רבני ומשפיעי חסידות חב”ד מרחבי תבל, שמדריכים ומנגישים בצורה פרטנית את סדר השלבים הנכון להתקדם ולעלות בסולם התפילה בתקופתנו, בשפה קולחת וברורה שווה לכל נפש.

View full details