Skip to product information
1 of 1

בסוד לוי יצחק

בסוד לוי יצחק

Regular price $17.00 USD
Regular price Sale price $17.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

תורת רבי לוי יצחק שניאורסון היא בבחינת 'מועט המחזיק את המרובה' - משפטים קצרים המכילים עולם ומלואו; ו'מרובה המחזיק את המועט' - שפע רעיונות המתבססים על מילים בודדות בתורה ובמאמרי חז"ל

ספר 'בסוד לוי יצחק' מגיש דרשות מעובדות מתורתו על פרשיות השבוע והמועדים, בסגנון הדרשות בספרים 'בסוד הפרשה' ו'דרשה לכל דורש'.

מאת הרב חיים הבר.

כריכה רכה.

View full details