Skip to product information
1 of 1

בצור ירום 17 כרכים

בצור ירום 17 כרכים

Regular price $240.00 USD
Regular price Sale price $240.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

כולל הכרכים החדשים שיצאו

על חלק ליקוטי אמרים בספר התניא קדישא – 17 כרכים,

ביאור נפלא המשוכתב מתוך עשרות שנים של שיעורים
מפי קודשו של אבינו מו"ר הרב יורם אברג'ל זיע"א,
סדרת הספרים מקנה אלפי כלים לכל יהודי בכל תחומי החיים.
בצור ירום על התניא טו' כרכים / הרב יורם אברג'ל זצוק"ל.

סדרת הספרים 'בצור ירום' מכילה 15 כרכים של ביאור ופירוש על ספר התניא מאת הרה"ג המקובל הרב יורם אברג'ל.
יסודו של הספר 'בצור ירום' בשיעור יומי שניתן מידי בוקר בכולל רב פעלים שבנתיבות.
סדרת ביאורי הרה"ג המקובל רבי יורם אברג'ל זצ"ל על ספר ה'תניא', ספר היסוד של משנת חב"ד, המוצאים מסילות ללב, בהמחשה מחיי היומיום.
יסודו של הספר 'בצור ירום' בשיעור יומי שניתן מידי בוקר בכולל רב פעלים שבנתיבות.
בכל בוקר העביר הרב יורם אברג'יל שיעור בספר התניא בבית המדרש שלו בנתיבות.
התלמידים שותים את דבריו בצמא. השיעורים שהוא מעביר הולידו ברבות השנים 15 כרכים עמוסים כל טוב.
הסגנון, שונה מהסגנון החב"די הנפוץ. השפה חמימה, ישירה ואי אפשר שלא להבחין בפרויקט חייו הייחודי של הרב אברג'יל עולה מתוך ביאוריו לתניא.
אופי הביאור תורני ונרחב, אך שווה לכל נפש, ומתאים בהחלט גם לקורא שאינו מצוי בעולמה של חסידות.

מסכת חייו מעוררת ההתפעלות ומלאת התורה והחסד של הרב יורם אברג'ל זצ"ל,
היא צוואתו הרוחנית. מהתמדה בבית הספר היסודי,
דרך הפצת המעיינות התורה וכלה במעשי חסד ללא גבולות..

את שמו של הרב יורם אברג'ל זצ"ל, נדמה כי אין איש שלא מכיר,
דמות מופת מלאה בתורה חסידות ואהבת ישראל שאיחדה תחת כנפיה את כל גווני הקשת של עם ישראל.
ספרדים ואשכנזים, חסידים וליטאים, תלמידי חכמי ויהודים פשוטים, יהודים מהדרום,
יהודים מיהודה ושומרון, חרדים עם דתיים לאומיים ומי לא,
כל אלה צבאו בצוותא על דלתותיו ושתו בצמא את דבריו. לזה שלום, ולזה חיוך,
'מה שלום האבא והאמא?',
הוא שואל במאור פנים, ועוד מעטפה שעוברת ליהודי נזקק באופן הטבעי והפשוט ביותר בעולם.
View full details