Skip to product information
1 of 1

ברכה והצלחה

ברכה והצלחה

Regular price $20.00 USD
Regular price Sale price $20.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

אוצר עצות וסגולות לחיים מבורכים ומוצלחים, מלוקט מסדרת ספרי האגרות קודש של הרבי מליובאוויטש.

בין היתר, מובאים בספר הנושאים הבאים:

אריכות ימים. בריאות ורפואה שלמה. זיווגים, שידוכים וחתונות. הריון, לידה וחינוך הילדים. חיים מאושרים. פרנסה טובה ועשירות. מכירה וקניית בית. שלום בית.

במהדורה החדשה נכלל גם הספר "הוה גביר - הדרך לחיים של עשירות".

מאת: הרב חיים ששון.

View full details