Skip to product information
1 of 1

סט דבר מלכות לילדים - 5 כרכים

סט דבר מלכות לילדים - 5 כרכים

Regular price $58.00 USD
Regular price Sale price $58.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

דבר מלכות לילדים הינה סדרת ספרים על שיחות ה'דבר מלכות', שנועדה להפשיט את הרעיונות העמוקים של השיחות, ולהגיש אותם לילדים בצורה קלילה וחוייתית.

הספר מחולק לשלשה מדורים, שכל אחד מהם מגיש את תמצות השיחה בצורה שונה.

השיחה שלנו - נקודת השיחה בקיצור ותמצות, ובשפה קלה המובנת גם לילדים צעירים.
השיר שלנו - תוכן השיחה בקיצור נמרץ ובחרוזים, כדי לאפשר קליטה מהירה של הנקודה.
המשל שלנו - משל בסיפור הממחיש נקודה מהשיחה.

לכל שיחה נלווה גם איור להמחשת המשל והשיחה בעיניהם של הילדים.

View full details