Skip to product information
1 of 1

ההגדה מספרת לי - סיפור יציאת מצרים

ההגדה מספרת לי - סיפור יציאת מצרים

Regular price $42.00 USD
Regular price Sale price $42.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

הספר ההגדה מספרת לי הינו ספר המיועד לקורא הצעיר. הסיפורים בספר ההגדה מספרת לי כתובים בשפה קלה, ברורה ונעימה ומעשירים את הקורא הצעיר בחוכמה ויראת ד'. דרך הסיפורים יזכה הקורא הצעיר להרגיש כאילו יצא בעצמו ממצרים ויצא משעבוד לחירות. הספר מלווה באיורים מושכי עין ולב . ההגדה מספרת לי, וכל המרבה לספר הרי זה משובח .

הספר כולל 100 עמודים   כרוך בכריכת למינציה. מתאים לילדים מגיל 4 ומעלה.

View full details