Skip to product information
1 of 1

סט אגרות קודש - אדמו"ר שליט"א, כ"ב כרכים

סט אגרות קודש - אדמו"ר שליט"א, כ"ב כרכים

Regular price $365.00 USD
Regular price Sale price $365.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
איגרות קודש הוא שמם של עשרות כרכים [   ובהם למעלה מעשרת אלפים מכתבים של הרבי לפרט ולכלל.
הסט הנוכחי כולל את 22 הכרכים הראשונים
בסדרה.
  
סדרה זו החלה לצאת לאור בהוראת הרבי שביקש לאסוף את המענות שנתן בכתב לשאלות שהפנו אליו יהודים מכל קצוות תבל, בנושאים המקיפים את כל חיי האדם ולהוציאם בדפוס בספרים מסודרים.
האגרות כוללות עצות והדרכות בעבודת השם, ביאורים בקבלה, בחסידות ובנגלה, עצות פרטניות בנושאים שונים ומגוונים (בריאות, שמחה, שלום בית ועוד).
יהודים רבים נוהגים כיום, להפנות את שאלותיהם ובקשותיהם לרבי באמצעות כתיבת מכתב והכנסתו בצורה אקראית לאחד מכרכי ה'אגרות קודש' ולמצוא שם עצה וברכה.
המכתבים מסודרים בכרכי איגרות הקודש בסדר כרונלוגי, לפי התאריך בו הם נכתבו, למעט מכרך כ"א בו נוספו מילואים. בחלק מהמכתבים נכתבו בשולי הגליון הערות הסבר, לרוב בהקשר של זיהוי הנמען על ידי העורכים. כמו כן, על פי הוראת הרבי שליט"א מלך המשיח לרב לוין הושמטו שמות וחלקים העלולים לפגוע בצנעת הפרט, במקרים נוספים הרב סימפסון היה משמיט קטעים אלו טרם העברתם לעורך הסדרה.
View full details