Skip to product information
1 of 1

כל סיפורי הבעש"ט - סט 4 כרכים

כל סיפורי הבעש"ט - סט 4 כרכים

Regular price $60.00 USD
Regular price Sale price $60.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

סדרת "כל סיפורי בעל-שם טוב", מאת הרב ישראל יעקב קלפהולץ, בהוצאת מחניים.

הסט אוגד בתוכו את כל סיפורי המופת הקשורים בדמותו המופלאה של הבעל שם טוב. מאפשר לילדים להתחקות אחר דמותו הקדושה.

ארבעה ספרים מרתקים הכוללים מגוון רחב של סיפורים אודות הבעש"ט, קורות חייו, פועלו, דרכו המיוחדת בעבודת ה' ויחסו לזולת. סיפורים אלו נאספו ממקורות נאמנים ומסודרים לפי נושאים ועניינים.

View full details