Skip to product information
1 of 1

הרואה למרחוק

הרואה למרחוק

Regular price $14.00 USD
Regular price Sale price $14.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

סדרה חדשה של סיפורים על הרבי, מעובדים ומותאמים לעולם המושגים ולרמת ההבנה של הגיל הרך, בשפה קלה ונעימה ובליווי איורים מרהיבים.

הסדרה היא דרך נהדרת לחבר ולקשר את הילדים המתוקים אל הרבי החל מגיל רך ביותר, להחדיר בהם באמצעות הסיפורים, את המודעות לגדולתו, לקדושתו ולדמותו השמימית ולסייע להם להיות מקושרים ומחוברים לרבי.

מרתק, שובה לב ומחדיר בלבבות הרכים אמונה תמימה

View full details