Skip to product information
1 of 1

מה לוקחים לירח?

מה לוקחים לירח?

Regular price $16.00 USD
Regular price Sale price $16.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

ילד רוצה לטוס לירח ומנסה להרכיב את רשימת הדברים שעליו לקחת יחד עמו במזוודה. באמצעות ניסיון זה עוקב הקורא הצעיר – הספר מיועד לילדים בגיל הרך – אחרי הפריטים החיוניים לאדם, וליהודי שומר תורה־ומצוות, בחייו.

הספר מלווה בציוריהם היפים של וסליסה וויטליה רוממנקו.

מאת: שרה בלוי.

View full details