Skip to product information
1 of 1

סט מאמרים מלוקטים מאדמו"ר הריי"צ - 3 כרכים

סט מאמרים מלוקטים מאדמו"ר הריי"צ - 3 כרכים

Regular price $48.00 USD
Regular price Sale price $48.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

סדרה של שלושה כרכים, הכוללים לקט של מאמרים נבחרים מכ"ק אדמו"ר הריי"צ השווים לכל נפש וקלים להבנה.

המאמרים שנבחרו מופיעים במקור בספרי המאמרים תרפ"ה-תש"י, ובספר המאמרים קונטרסים.

בהוצאה זו המאמרים מנוקדים.

View full details