Skip to product information
1 of 1

גמרא מצוירת פני ישראל – נזיקין

גמרא מצוירת פני ישראל – נזיקין

Regular price $22.00 USD
Regular price Sale price $22.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
חדש בברסלב ישראל! בספר “פני ישראל” על פרק ארבעה אבות נזיקין ציורים נפלאים של המאייר הידוע יוני, המאירים לתלמיד את סוגיות הגמרא. הדרך החזותית מושכת לב – ללמוד ולהבין בקלות – גם סוגיות קשות. הספר זוכה לשבחים מפי מלמדים רבים.  
View full details