Skip to product information
1 of 1

גמרא מצוירת פני ישראל – הכונס

גמרא מצוירת פני ישראל – הכונס

Regular price $20.00 USD
Regular price Sale price $20.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
בספר “פני ישראל” על פרק הכונס ציורים נפלאים של המאייר הידוע יוני, המאירים לתלמיד את סוגיות הגמרא העוסקת בנזקי ממונו של אדם. הדרך החזותית מושכת לב – ללמוד ולהבין בקלות – גם סוגיות קשות. הספר זוכה לשבחים מפי מלמדים רבים והוא אח ל”אבידת ישראל” שזכה למוניטין.
View full details