Skip to product information
1 of 1

מסתרי עלילת בייליס - קומיקס

מסתרי עלילת בייליס - קומיקס

Regular price $21.00 USD
Regular price Sale price $21.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

עלילת הדם שהוטלה על כתפיו של בייליס, זעזעה את יהודי העולם ובפרט את יהודי האימפריה הרוסית ומזרח אירופה. הסכנה למליוני יהודים, במקרה שבית המשפט יפסוק נגד הנאשם, הייתה כה מוחשית שלא נותרה אפילו קהילה אחת שלא עקבה בדריכות אחרי ההתפתחויות הדרמטיות לאורך כל המשפט, עד לניצחון השמימי. פרי מיכחולו של האמן יואל בר לב

View full details