Skip to product information
1 of 1

שמירת המועדים

שמירת המועדים

Regular price $21.00 USD
Regular price Sale price $21.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

הספר שמירת המועדים נערך על ידי הרב שמעון גדסי, ר"מ בישיבת חב"ד ברמת אביב.

ספרי ההלכה של הרב גדסי ספריו קנו להם שם בקרב חסידי חב"ד, וההסכמות המעטרות אותם מעידות כי ניתן לחיות על פי פסקי ההלכה בהן.

בספר מופיעים הדינים וההלכות לפי מעגל השנה, מבוארים בלשון קלה וברורה על פי שולחן ערוך אדמו"ר הזקן, וכן משולבים בו מנהגי חב"ד.

הספר כולל 378 עמודים.

View full details